0 °C

Eskilstuna Convention Bureau Möten i Eskilstuna

Gröna Möten i Eskilstuna

Arrangera hållbara och miljöcertifierade möten i Eskilstuna. Genom att miljödiplomera möten eller event, visas det att man planerar och arbetar för hållbarhet och minskad negativ miljöpåverkan.

Tio enkla tips för miljösmarta möten

  • Ställ miljökrav på alla leverantörer
  • Skicka inbjudan och övrig information digitalt – inga utskrifter
  • Uppmana deltagarna att välja klimatsmarta transporter
  • Klimatkompensera för resor
  • Välj miljömärkta anläggningar för möte och logi
  • Servera vatten i kannor istället för flaskor
  • Välj lokalproducerade råvaror
  • Erbjud vegetariska måltider
  • Ge bidrag till välgörande ändamål i stället för presenter till talare och gäster
  • Välj kringaktiviteter som har så liten miljöpåverkan som möjligt

Genom att marknadsföra mötet eller eventet som miljödiplomerat visar man sina besökare och samarbetspartners att miljöfrågorna prioriteras. Miljödiplomeringen innebär att man arbetar på ett enkelt och systematiskt sätt med att ständigt minska den negativa miljöpåverkan. För att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning arbetar vi aktivt för att fler möten och evenemang miljödiplomeras. Vi är miljödiplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden, Svensk Miljöbas, och vi kan hjälpa dig med att miljöcertifiera just ditt möte.

Vi ser framemot att hjälpa dig med arbetet och din mötesevolution. Kontakta oss för mer information.