-3 °C

Eskilstuna Convention Bureau Möten i Eskilstuna

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har under 2014 varit en av aktörerna i planeringsarbetet för Sveriges deltagande på de två största mötesmässorna i Europa; IMEX och EIBTM. Nu tas nästa steg då SNCVB från och med 2015 tar ett totalansvar för Sveriges närvaro på de båda mässorna.

Sveriges deltagande på de stora mötesmässorna har under många år letts och samordnats av VisitSweden. När VisitSweden 2013 fick ett lägre anslag från regeringen drogs alla aktiviteter mot segmentet Meetings & Incentives in. En rad destinationer klev då in och säkerställde Sveriges fortsatta närvaro på de två viktigaste internationella mässorna IMEX och EIBTM. Stockholm CVB tog beställaransvaret och ledde mycket av arbetet.

Inför 2015 söks en ny plattform för arbetet och där kliver nu SNCVB in.

– Vi ser det som ett naturligt steg att gå in och ta beställaransvaret för de två viktigaste mötesmässorna i Europa, nu när vi (SNCVB) är en egen juridisk enhet med bred förankring i mötessverige. Tillsammans med medverkande destinationer vill vi säkerställa Sveriges närvaro på den internationella möteskartan och bidra till att flera internationella möten landar i Sverige, säger Ante Jankovic, ordförande i SNCVB.

Arbetsgruppen kommer ledas av Louise Alexandersson, Stockholm CVB, och består av de CVBs som deltar på de internationella mässorna.

Swedish Network of Convention Bureaus, SNCVB är en ideell förening där Sveriges alla CVBs är medlemmar. SNCVB verkar utifrån två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.

För ytterligare information:

Ante Jankovic, Ordförande SNCVB Jönköping Convention Bureau
Tel. 070-315 00 76